Instalatii fixe de stingere a incendiilor dioxid de carbon

Echiparea tehnica a cladirilor cu instalatii fixe de stingere a incendiilor cu dioxid de carbon

Sisteme de stingere a incendiului

in functie de modul in care asigura stingerea incendiului in incinta protejata, instalatiile de stingere cu dioxid de carbon pot fi realizate in sisteme de:

 • inundare totala;
 • stingere locala.

Sistemul de stingere prin inundare totala cu dioxid de carbon se realizeaza numai la incinte inchise la care golurile existente (usi, ferestre, trape, tubulaturi etc.), pot fi inchise inainte sau simultan cu inceperea deversarii dioxidului de carbon. Prin inundare totala se pot stinge incendiile de suprafata, incendiile declansate in masa de material combustibil solid sau incendiile produse la generatoare sau echipamente electrice.

Pentru stingerea incendiilor prin inundare totala, intreg spatiul incintei protejate trebuie sa fie umplut cu dioxid de carbon astfel incat concentratia de oxigen sa scada in timpul cel mai scurt posibil sub valoarea de mentinere a arderii.

La sistemele de stingere cu inundare totala a incendiilor instantanee si de suprafata (de lichide inflamabile), cantitatea (masa) de dioxid de carbon introdusa trebuie sa acopere pierderile datorate neetanseitatilor. Suprafata totala (m2) a golurilor ce nu pot fi inchise nu trebuie sa depaseasca 3% din volumul incintei (m3) protejate, sau 10% din aria totala (m2) a suprafetelor laterale si a partilor superioare si inferioare ale incintei. in situatia in care din motive tehnice sau tehnologice aceste conditii nu se pot realiza, se adopta sistemul de stingere locala.

La sistemul de stingere locala trebuie sa se asigure inundarea cu dioxid de carbon pe suprafete limitate. Sistemul se foloseste la stingerea incendiilor de suprafata, in special de lichide combustibile sau materiale combustibile solide, in incinte unde nu sunt asigurate conditii pentru inundarea totala. Se recomanda acest sistem la protectia si stingerea bazinelor de calire, transformatoarelor racite cu ulei etc.

Pentru obiectivele incadrate in categoria de importanta exceptionala ori deosebita tezaure, muzee de arta sau cladiri care adapostesc valori de patrimoniu etc., instalatiile cu dioxid de carbon sunt prevazute cu un sistem de alimentare de rezerva (baterie activa de rezerva).

Investitorii pot prevedea si in alte situatii sistemul de alimentare de rezerva, in functie de riscul sau pericolul de incendiu, contributia la foc (combustibilit 828w225i atea) constructiei si valoarea acesteia si a bunurilor materiale.

La constructiile din categoriile de importanta exceptionala si deosebita, stabilite conform reglementarilor specifice, precum si la cele care adapostesc obiecte cu valori de patrimoniu, ori atunci cand investitorul solicita, instalatiile fixe cu dioxid de carbon trebuie sa asigure cel putin doua reprize distincte de stingere, reprize realizate prin sistemul de alimentare activ (prima repriza) si prin sistemul de alimentare activ de rezerva (a doua repriza).

Pentru realizarea stingerii incendiului cu dioxid de carbon, concentratia de oxigen in incinta protejata trebuie redusa sub 8%. Se va tine seama de neetanseitatile incintei protejate si de cerintele producatorului substantei de stingere.

In incintele inchise in care instalatiile de stins incendiu deverseaza cantitati de dioxid de carbon ce depasesc 50% din volumul incintei, se asigura conditii de evacuare a aerului (dispozitive de obturare automata care asigura etanseitatea in pozitie normala sau supape care se deschid la o anumita presiune interioara numai in sensul evacuarii aerului in exterior).

Riscuri

Dioxidul de carbon prezinta riscuri mari pentru utilizatori, intr-o atmosfera care contine (3 ... 4)% dioxid de carbon utilizatorul incepe sa respire mai rapid iar la concentratii mai mari de 9% isi pierde cunostinta. La concentratii de circa 20% moartea poate surveni in (20 ... 30) minute.

Deversarea unor cantitati mari de dioxid de carbon, prin lipsa de oxigen si vizibilitatea redusa in incinta inundata (cauzata de ceata care se formeaza), constituie un pericol pentru sanatatea si viata utilizatorilor.

Solutii tehnice de realizare a instalatiilor fixe de stingere a incendiilor cu dioxid de carbon

Componentele instalatiilor fixe de stingere

Generalitati

in functie de presiunea de stocare a substantei de stingere, instalatiile fixe de stins incendii cu dioxid de carbon pot fi:

 • de inalta presiune (cu presiunea de lucru mai mare de 21 bar);
 • de joasa presiune (cu presiunea de lucru sub 21 bar).

Instalatiile fixe de stingere a incendiului cu dioxid de carbon de inalta presiune se compun din:

 • recipienti (butelii) cu dioxid de carbon grupate in:
  • sistem de alimentare principal (baterie activa principala);
  • sistem de alimentare de rezerva (baterie activa de rezerva), dupa caz;
 • colector de dioxid de carbon (sau conducte colectoare in cazul sistemelor cu mai multe baterii principale sau de rezerva);
 • dispozitive de actionare;
 • dispozitive si echipamente electrice de detectie, semnalizare si comanda;
 • conducte pentru transportul si distributia dioxidului de carbon;
 • duze pentru refularea dioxidului de carbon;
 • aparatura pentru control;
 • conducte de comanda.

Instalatiile fixe de stingere cu dioxid de carbon de joasa presiune se compun din:

 • recipienti (rezervoare) termoizolate pentru depozitarea dioxidului de carbon lichid;
 • conducte principale de transport;
 • distribuitoare cu dispozitive de declansare;
 • conducte pentru transportul si distributia dioxidului de carbon;
 • duze pentru refularea dioxidului de carbon;
 • dispozitive si echipamente electrice de detectie, semnalizare si comanda;
 • aparatura pentru control;
 • agregate frigorifice pentru racirea dioxidului de carbon, inclusiv aparatura de masurare, comanda si actionare;
 • conducte de comanda si instalatie de pregatire a substantei de stingere.

Comanda si punerea in functiune a instalatiilor

Punerea in functiune a instalatiilor fixe de stingere a incendiilor cu dioxid de carbon se poate face:

 • manual;
 • automat.

Punerea automata in functiune a instalatiilor fixe de stingere a incendiilor cu dioxid de carbon poate fi cu actionare pneumatica, mecanica, electrica, pneumo-mecanica, electrica combinata cu pneumatica (pentru sistemele de joasa presiune), electrica combinata cu pneumo-mecanica (pentru sistemele de inalta presiune) sau cu alte sisteme de actionare.

Sisteme de detectare, semnalizare si comanda

Sistemele de detectare, semnalizare si comanda se proiecteaza si realizeaza conform prevederilor reglementarilor tehnice specifice si ale producatorilor de instalatii si echipamente. Aceste sisteme trebuie sa prezinte siguranta in exploatare, sa asigure posibilitatea verificarii periodice a starii de functionare, iar eventualele revizii si reparatii sa se poata face cu usurinta.

Sistemele de detectare, semnalizare si comanda automata a functionarii instalatiilor de stingere cuprind instalatia de detectare si semnalizare a izbucnirii incendiului in incinta protejata si dispozitivele de comanda si actionare a instalatiei fixe de stingere a incendiului cu dioxid de carbon.

Sistemul de detectare, semnalizare si comanda a instalatiei de stingere cu dioxid de carbon are scopul detectarii sigure a izbucnirii incendiului inca din faza incipienta, precum si efectuarea actionarilor automate prestabilite.

Principalele componente ale instalatiei de detectare, semnalizare si comanda sunt urmatoarele:

 • detectoarele;
 • butoanele manuale de semnalizare;
 • centrala de detectare, semnalizare si comanda;
 • circuitele electrice aferente instalatiei;
 • aparatajul de semnalizare optica si acustica;
 • dispozitivele electromecanice de comanda a actionarilor.

Detectoarele trebuie sa asigure depistarea incipienta a izbucnirii incendiului. Detectoarele pot fi simple - care detecteaza un singur parametru al arderii (fum, flacara, temperatura), sau multiple - care detecteaza simultan doi sau trei parametri ai arderii. Indiferent de tipul detectoarelor utilizate, in incinta protejata trebuie sa se asigure minimum doua detectoare.

Circuitele de semnalizare care asigura transmiterea semnalelor de la detectoare la centrala de semnalizare si comanda se realizeaza respectandu-se reglementarile tehnice de specialitate si conditiile impuse de producator.

Circuitele vor fi corespunzator dimensionate, cu trasee cat mai scurte si sigure in functionare.

Circuitele aferente detectoarelor vor fi distincte de cele ale butoanelor manuale de semnalizare a incendiului. Instalatiile de stingere cu actionare automata se prevad obligatoriu si cu butoane manuale (declansatoare manuale - standardul de referinta SR EN 54 - 11).

Se recomanda ca centralele de semnalizare si comanda sa se amplaseze in apropierea incintei protejate. Locul de amplasare al centralei de semnalizare va fi fara risc mare de incendiu, prevazut cu iluminat de siguranta corespunzator si accesibil personalului autorizat.

Centralele de semnalizare si comanda trebuie sa realizeze alarmarea utilizatorilor si punerea in functiune (declansarea) instalatiei de stingere cu temporizarea respectiva, numai dupa efectuarea actionarilor prestabilite. Se va asigura totodata:

 • eliminarea posibilitatilor de declansare accidentala a instalatiilor de stingere;
 • efectuarea automata, inainte de declansare, a alarmarii utilizatorilor si a unor actionari prestabilite cum sunt: intreruperea functionarii instalatiilor de ventilare-climatizare din incinta protejata; inchiderea elementelor de protectie a golurilor functionale (usi, ferestre, trape etc.); intreruperea functionarii unor instalatii care pot perturba stingerea etc. Alertarea automata a serviciului de pompieri civili este obligatorie, iar a pompierilor militari se face la cererea beneficiarului;
 • temporizarea declansarii instalatiei de stingere corespunzator efectuarii unor actiuni si masuri de protectie a utilizatorilor (de regula sub 60 de secunde). Nu se admite un timp de temporizare care sa depaseasca 120 de secunde;
 • functionarea in conditii de siguranta a instalatiei de stingere.

Instalatiile fixe de stingere la care punerea in functiune este automata, pot fi prevazute si cu posibilitatea de blocaj a comenzii de declansare a deversarii automate. Aceasta blocare se poate asigura si de la centrala de semnalizare si comanda, cand aceasta este amplasata in apropierea incintei protejate si se poate interveni la ea in timp util.

Dispozitivele de comanda si de actionare trebuie sa fie sigure in functionare. Toate actionarile automate vor fi dublate de actionari manuale.

Stocarea dioxidului de carbon la instalatiile fixe de inalta presiune

Dioxidul de carbon utilizat pentru stingerea incendiilor in instalatiile fixe de inalta presiune se stocheaza in recipienti (butelii) metalice. Cantitatea (masa) inmagazinata este stabilita in functie de capacitatea buteliei.

Temperatura camerei in care se amplaseaza recipientii (buteliile) cu dioxid de carbon trebuie asigurata obligatoriu intre -5oC si +35oC.

Recipientii (buteliile) cu dioxid de carbon se protejeaza impotriva radiatiilor termice directe sau indirecte, iar daca este posibil, vor fi amplasate indepartat si izolate de surse de trepidatii.

Gruparea buteliilor cu dioxid de carbon in cadrul instalatiilor fixe de stingere se face in baterii, separat cele active de cele de rezerva.

Buteliile montate in baterii vor fi racordate la colector si fixate pe stelaj, astfel incat sa aiba asigurata stabilitatea si functionarea corespunzatoare in conditii deosebite (seism, incendiu etc.). Fiecare butelie se prevede cu dispozitivele necesare utilizarii individuale. in locul de amplasare a sistemelor de baterii se asigura iluminat de siguranta corespunzator.

Fiecare butelie va avea indicator de golire si se racordeaza la colectorul bateriei prin racorduri flexibile, cu supape de sens, astfel ca schimbarea buteliei sa se faca fara a afecta functionarea celorlalte butelii din cadrul bateriei. Pierderea in greutate a buteliilor aferente bateriilor de comanda se semnalizeaza la punctul de comanda sau acolo unde se considera necesar de catre proiectantul instalatiei.